Barnehagerenhold

Bestill gratis befaring
Vi tilbyr gratis befaring på alle våre tjenester.
Bestill

Vi tilbyr faste renholdsavtaler med barnehager i Oslo og Viken

Renhold i barnehager er noe vi tar svært seriøst, da det er en stor sammenheng mellom astma- og allergiplager med støv i barnehager. Støvet i seg selv kan også være skadelig og ha en negativ innvirkning på helsen hos barn. Barn oppholder seg nærmere gulvet enn voksne og er mer sårbare for å bli påvirket av forurensninger. En god renholdsrutine kan forebygge potensielle negative påvirkninger og forminske smitte.

Vi tilbyr egne avtaler for barnehager

Pandemien har ført til et økt behov for renhold i barnehager. En tilstandsrapport som ble utarbeidet i 2020 viste at 2 av 10 barnehager hadde renhold med feil eller alvorlige mangler allerede før pandemien. Etter pandemien har dette blitt enda viktigere å ta hensyn til, for å sørge for at barnas helse blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Vi vet at med budsjetter å forholde seg til, er det ikke alltid like enkelt å finne et vaskebyrå som oppfyller alle krav, samtidig som at man skal ha budsjetter som dekker beløpet det faktisk koster å skaffe seg et profesjonelt byrå på en fast basis.

Vi tilbyr derfor egne avtaler til barnehager som garanterer et grundig renhold til en forsvarlig pris. Bestill en befaring hos oss, så kommer vi ut og ser på lokalet, før vi setter oss ned og lager en avtale.

Oversikt over anbefalt hyppighet på renhold

 • Daglig/ukentlig renhold av gulv
 • Daglig/ukentlig renhold av garderober og skap
 • Daglig/ukentlig renhold av skrivepulter og bord
 • Daglig/ukentlig fjerning av støv
 • Daglig/ukentlig rydding av søppel utendørs
 • Ukentlig renhold av rom som ikke er ofte brukt
 • Månedlig rengjøring av ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner
 • Månedlig spyling av asfalt og brostein
 • Halvårlig rengjøring av gardiner og tekstiler
 • Årlig hovedrengjøring
 • Utskifting av sand etter behov


Tilrettelegging for ekstra utsatte barn

Hvis barnehagen har barn som er ekstra utsatte kan vi lage egne avtaler på hvordan renholdet skal utføres for dem.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi tar HMS på alvor og sørger for at vi bruker miljø- og helsevennlige kjemikalier når vi vasker.