Boning av gulv

Bestill gratis befaring
Vi tilbyr gratis befaring på alle våre tjenester.
Bestill

Vi behandler og boner gulv i hele Oslo og Viken

Å vaske gulvet med vaskemiddel er ikke nok til å vedlikeholde et fint og sterkt gulv. I et bedriftslokale med mye trafikk er man nødt til å bone gulvet og vedlikeholde det for å unngå dårlig inneklima, store skader og bytting av gulv.

Hvorfor burde man bone gulv?

Hvis man boner gulvet regelmessig vil man vedlikeholde materialet og forebygge skader som sliter på gulvet og får det til å se stygt ut. Hvis gulvet blir nedslitt er det vanskeligere å rengjøre, og kan føre til permanent skade over tid som gjør at man må bytte ut gulvet.

I et bedriftslokale har man for eksempel mye trafikk som sliter på gulvet. Gulv som blir brukt i bedriftslokaler har som regel et beskyttende lag av voks på overflaten som må vedlikeholdes.

Hvis det beskyttende laget på overflaten blir ødelagt blir det mye vanskeligere å rengjøre gulvet. Det fører til riper og stygge skader, i tillegg setter møkk seg mye lettere i gulvet og skaper et dårlig inneklima.

Hvordan foregår boning av gulv?

Det første vi gjør er å fjerne den gamle beskyttende voksen og behandler underlaget med ulike maskiner og utstyr. Når dette har blitt gjort legger vi en ny beskyttende voks som blir påført med en bonemopp. Et slikt oppdrag klarer vi å gjøre på én dag hvis det egner seg for bedriften, men vi anbefaler å gjøre det i 2 til 4 omganger for best resultat.

Etter at gulvet har blitt behandlet kan vi lage en avtale på vedlikehold av gulvet.

Hva koster boning av gulv?

Det avhenger helt på hvor store skadene er i gulvet, hvor stort gulvet er og hvor mange lag med voks eller polish som må påføres.

Vi kommer ut på en gratis befaring for å se på mengden med arbeid som må gjøres og legger frem et tilbud til bedriften.

Fornøydhetsgaranti

Vi inkluderer en kontraktfestet fornøydhetsgaranti i våre avtaler som garanterer at våre kunder skal bli fornøyd med arbeidet som blir utført. Hvis du ikke er fornøyd, kan du klage til oss innen 48 timer, også kommer vi tilbake og utfører vasken på nytt kostnadsfritt.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi tar HMS på alvor og sørger for at vi bruker miljø- og helsevennlige kjemikalier når vi vasker.