Daglig renhold

Bestill gratis befaring
Vi tilbyr gratis befaring på alle våre tjenester.
Bestill

Vi utfører daglig renhold av næringsbygg i Oslo og Viken

Selv om navnet kanskje indikerer “daglig” renhold, benyttes det oftere til å beskrive en spesifikk type renhold som omhandler en hyppig vasking av arbeidsplassen. Til tross for at det er anbefalt å vaske et kontor hver dag, varierer hyppigheten fra selskap til selskap.

Vi avgjør i samtaler med våre kunder hvilken type oppgaver som skal utføres og hvor hyppig det skal vaskes. Eventuelt om noen deler av arbeidsplassen skal vaskes hyppigere enn andre.

Hvorfor er daglig renhold viktig?

Det er ingen hemmelighet lenger at et rent kontor bidrar til økt trivsel og mindre fravær på arbeidsplassen. Støv og skitt kan selvfølgelig ha en negativ effekt på den fysiske helsen, men for mange påvirker det også den psykiske helsen.

En hyppig rengjøring av arbeidsplassen blir derfor ikke så kostbar når man regner på alt man får igjen for investeringen.

Hva er inkludert i daglig renhold?

Daglig renhold består blant annet av:


  • Vasking/støvsuging av gulv
  • Vasking og støvtørking av overflater
  • Vasking av baderom og toaletter
  • Utskiftning av sanitærartikler
  • Tømming av søppel
  • Innvendig vasking av vinduer


Hva koster daglig renhold?

Før vi diskuterer pris utfører vi en befaring av næringslokalet for å se på størrelsen og avgjøre hvor stor mengde vask som skal utføres. Vi kommer deretter med vår anbefaling om hyppighet og forholdsregler, som til slutt avgjør tilbudet vi gir dere. Om dere har egne ønsker tar vi selvfølgelig hensyn til det.

Fornøydhetsgaranti

Vi inkluderer en kontraktfestet fornøydhetsgaranti i våre avtaler som garanterer at våre kunder skal bli fornøyd med arbeidet som blir utført. Hvis du ikke er fornøyd, kan du klage til oss innen 48 timer, også kommer vi tilbake og utfører vasken på nytt kostnadsfritt.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi tar HMS på alvor og sørger for at vi bruker miljø- og helsevennlige kjemikalier når vi vasker.