Rydding og vask av dødsbo

Bestill gratis befaring
Vi tilbyr gratis befaring på alle våre tjenester.
Bestill

Vi rydder og vasker dødsbo i hele Oslo og Viken

Et dødsfall kommer dessverre aldri beleilig og et slikt type oppdrag krever å være organisatorisk for at det skal gå så effektivt som mulig, slik at man ikke er i veien for de etterlatte.

Vi har lang erfaring med dødsbo og sørger for at vi ikke bruker mer tid enn vi må. Vi har forståelse for at et dødsfall innebærer mange avgjørelser og det er ikke alltid like lett å avgjøre hva som skal beholdes og hva som skal kastes. Vi avtaler derfor i forkant av oppdraget hvordan vi skal utføre det – om det gjør ting enklere kan vi først organisere alt som man er usikker på om man vil beholde og deretter oppbevare det frem til avgjørelsen har blitt tatt. Alt annet kaster vi umiddelbart.

Hva som er inkludert i rydding og vask av dødsbo

  • Rydding og organisering av klær og tekstiler
  • Rydding og organisering av arvegods
  • Rydding og organisering av servise
  • Vasking av gulv
  • Tørrmopping av vegger og tak
  • Vasking av lister
  • Vasking av overflater
  • Vasking av baderom og toalett
  • Fjerning av søppel
  • Fjerning av lukt

Når vi er ferdig kjører vi og kaster alt, og kjører det som skal oppbevares på et lager.

Hva koster rydding og vask av dødsbo?

Pris avhenger helt på størrelse av boligen, samt hvor mye dere ønsker at vi gjør. Vi kommer på en gratis befaring i forkant av oppdraget for å avtale hva som skal gjøres.

Fornøydhetsgaranti

Vi inkluderer en kontraktfestet fornøydhetsgaranti i våre avtaler som garanterer at våre kunder skal bli fornøyd med arbeidet som blir utført. Hvis du ikke er fornøyd, kan du klage til oss innen 48 timer, også kommer vi tilbake og utfører vasken på nytt kostnadsfritt.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi tar HMS på alvor og sørger for at vi bruker miljø- og helsevennlige kjemikalier når vi vasker.